Τηλέφωνο για Πληροφορίες & Παραγγελίες : 210 6646587

Διακριτικός Τίτλος: Ktisis

Επωνυμία: Αποστολόπουλος Απόστολος

ΑΦΜ: 115926712, ΔΟΥ Κορωπίου

Έδρα: Γ.Δάβαρη και Χριστοδούλου, 19002 Παιανια

Αριθμός ΓΕΜΗ 138454002000

Τηλέφωνο: 210 6646587, office@ktisis.eu

www.ktisis.eu